Utställning & Program

Foto: Carl Fredrik Alwén Foto: Carl Fredrik Alwén

FISKE

Foto: Daniel Demeter Foto: Daniel Demeter
Foto: Håkan Hansson Foto: Håkan Hansson

Häst & mer hund

Foto: Sten-Åke Rönskvist Foto: Sten-Åke Rönskvist
Hästar, ponnier och även möljlighet att testa egna hunden på björn, vildsvin och älg vid entréerna
Kunskapsförmedling och möten med experterna.
Under mässdagarna hålls föreläsningar inom jakt, hund och mat inne i slottet. Passa på att lyssna, lära och ställa frågor!


Ett äventyrsområde för alla nyfikna ungdomar och barn
med Naturbruks gymnasiet i Önnestad, Jägareförbundet Skåne, Äventyrs konfirmanderna & Bejstorps Gård med flera

Program&utställare

Läs om vad som händer och vem som ställer ut på mässan i Skånskans Mässtidning (från sid 32)

Facebook - följ nyheter och uppdateringar!