Utställaranmälan

 • I. Utställarinformation
 • II. Välj typ av utställningsplats
  Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
 • Utställningsyta i tälthallar med golv samt i stallbyggnader med golv.
 • Stånden är 3 x 3 m. Dessa fördelas inom området beroende på branschtillhörighet.
 • III. Tillval
 • Utställarpass medföljer (hämtas i Mässkansliet vid ankomst)
  3 x 3 m 2 pass
  6 x 3 m 4 pass
  9 x 3 m 5 pass

Bra att veta!

 1. Placering. Utställningen/mässan förbehåller sig rätten att placera utställare i en för mässan lämplig ordning. För att i mesta mån kunna uppfylla era platsönskemål vill vi ha er anmälan senast 31/3. Vi tar emot anmälningar även efter 31/3 men då i mån av plats.
 2. El. Mässan tillhandahåller el 220V. Utställare medtager egna förlängningssladdar. 
 3. Fakturering. Monterhyran skall vara betald enligt fakturans förfallodatum. Mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser. Påminnelseavgift och dröjsmålsränta faktureras vid försenad betalning.    
 4. Avanmälan. Utställare kan säga upp avtalet kostnadsfritt fram till 30/4. Vid uppsägning efter detta datum skall mässan gottgöras med 10% av monterhyran, dock lägst med 1000 kr. Vid uppsägning efter 31/7 gottgöres mässan med 100% av monterhyran.
 5. Jakt & Fiske-bilagan. Utställningskatalog/ mässtidning produceras av arrangören/ Skånska Dagbladet och delas ut fritt till besökarna. Tel. SkD 040-660 55 00.
 6. Marknadsföring. Utställningen/mässan svarar för annonsering i fackpress. Direktinformation till yrkesverksamma i respektive sektor och information till massmedia samt utställarkort. Hör av er för att få folders att dela ut till era kunder!
 7. Utställarkort och entré ingår. Utställarkort och information hämtas i Mässkansliet från kl. 12:00 fredag 24/8.
 8. Utställarplats. Utställare bereds tillträde till utställningsplats fredag 24/8 från kl. 12:00. 
  Utställare får först börja packa ihop efter mässan stänger (fordon tillåts inte på mässområdet före kl. 17:00 den 26/8).
 9. Ordning på området. Utställare är skyldiga att rätta sig efter alla direktiv och anvisningar som lämnas av mässledningen. Utställningsområdet ska lämnas i det skick det tillträddes.
 10. Bevakning. Utställningen/mässan kommer att vara öppen: 
  25-26/8 kl. 09:00-17:00. 
  Utställningsområdet är inte inhägnat, men hålls bevakat under icke utställningstid:
  24/8 kl. 17:00 – 25/8 kl 09:00;
  25/8 kl. 17:00 – 26/8 kl 09:00.

  Utställare ansvarar själva för tillhörigheter, skador eller skadeanspråk av alla slag. Mässan frånsäger sig allt ansvar gentemot utställare och besökare.
 11. Boende. Boka i god tid! Sök boende i närheten.
 12.  Grillbuffé. På lördagskvällen är du som utställare med gäst välkommen till mingel och grillbuffé till självkostnadspris.

Frågor?

Områdes/utställarchef
Kent Nygren, 070-555 12 38
sjfm@bosjokloster.se

Bosjökloster
0413-250 48
info@bosjokloster.se